Privacybeleid

MeedoenaanOnderzoek.nl respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en de personen die betaalde enquetes invullen. draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft altijd vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens alleen om diensten waar u om gevraagd heeft te voldoen.

Uw persoonlijke gegevens (zoals e-mail adres en NAW gegevens) nooit worden verkocht of geruild aan welke partij dan ook;

Uw e-mailadres wordt door MeedoenaanOnderzoek.nl uitsluitend gebruikt voor uitnodigingen aan enquêtes. Uw emailadres wordt nooit gebruikt voor aanbiedingen of verkoopdoeleinden. Uw profielgegevens die u bij ons heeft achtergelaten worden alleen gebruikt om u gericht te benaderen voor marktonderzoek.

Uw antwoorden tijdens marktonderzoeken of enquêtes worden geanonimiseerd verwerkt en zijn nooit terug te koppelen aan uw persoon. Uw antwoorden zullen worden gecombineerd (geaggregeerd) met honderden andere deelnemers zodat er nooit over uw persoonlijke antwoorden wordt gerapporteerd.

Aan marktonderzoekers wordt uw informatie alleen verstrekt in de vorm van geanonimiseerde profielen. Uw persoonlijke gegevens zullen nooit worden verstrekt aan anderen.

Alle profielgegevens en alle gegevens die u invult bij marktonderzoeken worden losgekoppeld van uw naam, adres en e-mail adres en andere persoonsgebonden gegevens.

De infrastructuur en software van MeedoenaanOnderzoek.nl zijn zo gemaakt en beveiligd zijn dat adverteerders en onbevoegden geen persoonlijke informatie met betrekking tot leden krijgen;

U kunt op elk moment besluiten uw medewerking aan MeedoenaanOnderzoek.nl te beëindigen en u uit te schrijven. Uw gegevens worden in dat geval geheel verwijderd en u zult van ons niet langer uitnodigingen voor marktonderzoek ontvangen.

Uw medewerking aan een marktonderzoek is volkomen vrijwillig en volstrekt anoniem. We gebruiken marktonderzoeken nooit misleidend om u producten of diensten aan te bieden.

Uw e-mail adres nooit wordt vrijgegeven aan derden, anders dan voor het bepalen van de juistheid van de door u verstrekte gegevens en verificatie van de door u uitgevoerde transacties;

Het MeedoenaanOnderzoek.nl-beleid inzake omgaan met uw privacy voldoet aan de (nieuwe) Wet Bescherming Persoonsgegevens (“WBP”).

Op de website houdt MeedoenaanOnderzoek.nl algemene bezoekgegevens bij, zoals de meest gevraagde pagina’s om de website voor u zo gemakkelijk mogelijk in te richten;

De gebruikte cookies geen persoonlijke gegevens bevatten en alleen gebruikt worden om het u gemakkelijk te maken op de website. MeedoenaanOnderzoek.nl maakt gebruik van tijdelijke cookies, een bestand dat wordt opgeslagen op uw PC om u te herkennen en automatisch toegang te geven tot de website.

Nog geen lid? Schrijf u vandaag in en doe mee aan online enquetes